Zvažujete, že byste začali s novým koníčkem a pořídili si dron na ovládání? Ať už jste v jakékoliv fázi nákupu, než svůj nový letoun vytáhnete z krabice a půjdete ho provětrat, měli byste znát vaše práva a povinnosti. Jedině tak se totiž vyhnete zbytečným problémům a komplikacím.

Od 31. 12. 2020 se totiž majitelé a provozovatelé velkých i malých dronů musí řídit pravidly Evropské unie, která sladila regulace pro provoz bezpilotních systémů (dronů a modelů letadel) pro všechny členské státy.

Evropská komise však jednotlivým státům dala volnou ruku, co se týče specifikací zákonů v daných zemích. A tak do hry vstoupil také český Úřad pro civilní letectví (ÚCL), který vydal Opatření obecné povahy – taktéž platná od 31. 12. 2020.

Co to ale znamená pro vás? Abyste nemuseli studovat jednotlivé paragrafy a ztrácet svůj drahocenný čas, připravili jsme pro vás sedmero pravidel pro legální provoz dronu.

Rozdělení dronů pro snadnější orientaci

Než vám začneme tlumočit nejdůležitější pravidla spojená s ovládáním dronů, musíme si pro lepší orientaci vysvětlit jejich kategorizaci. Drony se totiž rozdělují do tří skupin podle účelu využití, a to na:

 • Open – prakticky všechny drony určené pro běžný, volnočasový provoz;
 • Specific – drony určené pro profesionální provoz, obvykle vyžadují speciální povolení;
 • Certified – prozatím futuristická kategorie, do které budou spadat drony určené k přepravě osob či nákladu.

Kromě toho se pak drony dále dělí do tříd s označením C0–C4 podle jejich parametrů, od kterých se odvíjí další pravidla a omezení. Když si dron pořizujete, vždy byste měli vědět, kam vlastně spadá. Od toho se totiž odvíjí, kde a jak ho budete moci provozovat. 

Číselné označení za písmenem C určuje hmotnost, rychlost a případně také funkce dronu, a to následovně:

Třída Hmotnost Maximální rychlost
C0 do 250 g do 19 m/s (68,4 km/h)
C1 do 900 g do 19 m/s (68,4 km/h)
C2 do 4 kg nastavitelná + Fail Safe systém
C3 do 25 kg bez omezení
C4 nad 25 kg bez omezení

1. Registrace provozovatele a pilota je základ

Před nástupem legislativy upravující provoz dronů jste si mohli zařízení jen tak zakoupit a nic jiného jste v podstatě neřešili. Nicméně kvůli riziku narušování soukromí a tím pádem i zákonů a morálních zásad je nyní nutné provést registraci dronu, jeho pilota i provozovatele – aby bylo možné potenciální pachatele přestupků a trestných činů snadno dohledat.

Registrace se týká všech bezpilotních zařízení s hmotností vyšší než 250 g. Pokud máte dron s kamerou nebo jiným senzorem schopným zaznamenat „osobní údaje“, registrace je nutná i v případě, že je jeho hmotnost menší než 250 g. 

Výjimkou jsou malé drony s označením C0 a hračky pro děti do 14 let (musí být uvedeno na obalu), ty není třeba registrovat.

Prvním krokem je registrace provozovatele dronu na ovládání. Pro ně je připraven registrační formulář na portálu dron.caa.cz, který má pod palcem právě Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Registraci nelze dokončit bez ověření totožnosti pomocí nástroje eIdentita.cz provozovaného Správou základních registrů.

U kategorií Open a Specific je provozování dronu povoleno sice už od 16 let, avšak registraci může provést pouze plnoletá osoba, tedy v případě mladistvých jejich zákonný zástupce.

2. Platné označení dronu štítkem

Jakmile dokončíte registraci, dron nebo drony, které vlastníte, budete muset označit unikátním kódem, který na základě vašich vyplněných údajů dostanete. 

Má podobu dvanáctimístného alfanumerického kódu, kterému předchází označení členské země (v případě České republiky CZE). Součástí kódu jsou také tři neveřejné znaky, které spolu s celou sérií znaků utváří registrační číslo provozovatele.

Kód po registraci dronu můžete na jeho konstrukci umístit pomocí vypsané nálepky nebo jiným způsobem, který umožní jeho snadnou čitelnost.

3. Pilotní zkoušky podle typu dronu

Podle toho, do jaké kategorie váš dron spadá, bude probíhat registrace pilota. Nejjednodušší postup vás čeká, pokud vlastníte malý dron třídy C0, tedy do 250 g. Jejich vlastníci totiž nemusí absolvovat povinný výcvik a následně skládat online zkoušku z teoretických znalostí.

Nicméně i když máte o něco vyšší třídu, nemusíte se děsit. U běžných dronů se jedná spíše o seznámení s pravidly provozu. Komplikovanější zařizování vás čeká zejména v případě, že chcete dron vyžívat za komerčními účely.

Základní test se však pokaždé skládá ze čtyřiceti otázek a je zcela bezplatný. K úspěšnému absolvování potřebujete minimálně třicet správných odpovědí – jinak budete muset test opakovat. Pokud ani napodruhé neuspějete, je třeba celou registraci pilota od začátku zopakovat.

V testu vás čekají otázky pokrývající tyto oblasti:

 • letecká bezpečnost;
 • předpisy týkající se letectví;
 • omezení lidské výkonnosti;
 • omezení vzdušného prostoru;
 • obecné znalosti o bezpilotních systémech;
 • ochrana soukromí a ochrana údajů;
 • provozní postupy;
 • pojištění;
 • ochrana před protiprávními činy.

Vše probíhá online, a to přímo na stránkách Úřadu pro civilní letectví. Na dokončení testu máte 60 minut, a pokud uspějete, obdržíte e-mailem doklad o absolvování online výcviku. Tímto je celá registrace dronu a základní byrokracie u konce.

4. Kam (ne)smíte létat?

Než s dronem vyletíte do nebes, měli byste mít také jasno v tom, kam smíte a nesmíte létat. Maximální povolená výška je vždy 120 metrů s výjimkou řízených okrsků letišť, kde je hranice ještě menší. Nicméně existují i další omezení a pravidla.

Stejně jako se drony s kamerou i bez ní rozdělují do tříd podle jejich specifikací, existuje rozdělení do kategorií v rámci pravidel létání – konkrétně jsou tři a nesou označení A1–A3. A co vlastně znamenají? To vám prozradí následující tabulka:

Provozní omezení Třídy dronů Specifická omezení
A1 C0 Nesmí létat nad shromážděními osob a musí volit trasu tak, aby nepřeletěl nad žádnou nezapojenou osobou.
C1 Smí přelétávat nad nezapojenými osobami, ale ne nad shromážděními osob.
A2 C2

Nesmí létat nad nezapojenými osobami a musí se od nich držet v bezpečné vzdálenosti minimálně 30 metrů a dodržovat stejnou maximální výšku letu.

V nízkorychlostním režimu lze ve správné situaci snížit minimální vzdálenost od nezapojených osob na 5 metrů při stejné maximální výšce letu.

A3 C2

Povolené provozovat pouze v prostoru, kde po celou dobu provozu dronu nedojde k ohrožení žádných nezapojených osob.

Létat je možné v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 metrů od obytných, rekreačních, obchodních nebo průmyslových zón.

C3
C4

5. Zakázané chování za letu

Kromě udržování správné vzdálenosti je třeba mít na paměti i několik dalších pravidel, která při provozu dronu na ovládání musíte dodržovat. V první řadě jde o přednost – tu musíte dát jako pilot dronu všem letadlům s osádkou, a to včetně sportovních létajících zařízení.

Prostřednictvím dronu také nesmíte převážet žádné nebezpečné látky nebo zařízení, která by mohla ohrozit ostatní. Stejně tak je zakázáno shazovat jakékoliv předměty za letu.

Také se musíte u dronu na ovládání plně soustředit. Nesmíte se při tom pohybovat na žádném technickém zařízení – pilotování je možné vždy jenom za chůze, pokud se přitom chcete pohybovat.

V hustě osídleném prostoru je možné provozovat pouze drony, u kterých není nutná registrace. U ostatních je nutné mít platné povolení od Úřadu pro civilní letectví. 

Jestliže chcete používat dron na focení, měli byste být obzvláště opatrní. Nesmíte totiž zaznamenávat soukromé aktivity (především kolem domů, zahrad a jiných soukromých pozemků) a už vůbec ne aktivity snižující lidskou důstojnost.

Jestliže dron zaznamená obličej nezúčastněného člověka a vy jste předem nedostali souhlas k jeho natáčení či focení, budete muset rozmazat jeho obličej. Totéž platí i pro SPZ auta, pokud je v záběru a vy nemáte souhlas vlastníka.

Od 1. července 2022 musí piloti dronů spadajících do kategorií Open a Specific svá zařízení opatřit blikajícím zeleným světlem, pokud s nimi chtějí létat v noci. Světlo musí být dostatečně silné, aby byla zajištěna dobrá viditelnost dronu.

6. Pojištění při komerčním použití

I malý dron může napáchat velkou neplechu. A proto platí pravidlo, že pokud se rozhodnete provozovat dron za komerčními účely, budete ho muset nechat pojistit. Výše způsobených škod se liší v závislosti na hmotnosti dronu a podle ní je tedy třeba nastavit limity plnění. Jejich minimální výše je nastavena následovně:

 • do 0.91 kg – 250 000 Kč;
 • do 7 kg – 1 000 000 Kč;
 • do 20kg – 3 000 000 Kč.

To se však týká pouze komerčních dronů – pokud zařízení využíváte pouze pro zábavu, pojištění pro vás není povinné.

7. Pozor na rušičky

Na závěr pro vás máme spíše upozornění než pravidlo jako takové. Kvůli tomu, že dříve provoz dronů nebyl legislativně dostatečně ošetřen, se objevovaly případy, kdy byly drony s kamerou zneužívány způsobem, který narušoval soukromí jiných osob.

V reakci na takové počínání vznikly rušičky – zařízení rušící rádiový signál, pomocí kterého drony komunikují s ovladačem. Pilot pak nad takovým dronem ztrácí kontrolu, což obvykle vede k tomu, že spadne k zemi.

Používání rušiček je ilegální, i tak si na ně ale dávejte pozor – obvykle se stačí vyhýbat obydleným oblastem, kde byste mohli ohrozit něčí soukromí. Také berte na vědomí, že signál nemusí rušit pouze rušičky, ale také například hustá síť Wi-Fi antén, vysoké napětí či různé vysílače a antény.

Nyní už znáte všechny legální aspekty spojené s drony, od registrace až po samotný provoz. Pokud si vezmete pravidla uvedená výše k srdci, můžeme vám zaručit, že se snadno vyhnete potížím, která by z provozu dronu s kamerou či bez ní mohla vyvstat. Nyní už jen zbývá vám popřát – letu zdar!


Radek

Autor článku
Radek je zkušený profesionál v oblasti elektroniky s dlouholetým zaměřením na produkty našeho e-shopu (zejména klimatizace, odvlhčovače, elektrokoloběžky, drony a mnoho dalších). Jeho praktické zkušenosti s produkty jsou klíčovým faktorem při tvorbě článků, kde aktivně přispívá k nalezení praktických řešení pro každodenní potřeby našich zákazníků.

Potřebujete pomoci?

+420216216008
+420216216008
Po-Pá (9:00 – 16:00)
Jak vybrat elektrokoloběžku? Přinášíme průvodce krok za krokem!
Výběr elektrokoloběžky vypadá jako procházka růžovou zahradou, ale pokud nezohledníte správná kritéria, můžete skončit s nevhodným modelem. Jak se tom...
Jak vybrat dron? Vzdusin.cz vás provede všemi důležitými kroky pro rok 2024!
Jak vybrat dron? Vzdusin.cz vás provede všemi důležitými kroky pro rok [YEAR]! Drony s kamerou se staly standardní součástí mnoha profesionálních obor...
Heureka
Hodnocení zákazníků
1604 recenzí na Heureka.cz
Oveřený zákazník
14/05/2024

Zboží dorazilo ihned druhý den po objednání.Bylo v perfektnim stavu, krásně zabalené . Jsem velmi spokojená s výkonem zboží. Nevěřila jsem , že za tak krátkou dobu odčerpá tolik vody z mistnosti. Vzdušín mohu vřele doporučit všem zákazníkům