Reklamace a vrácení zboží

Reklamace

Doporučený postup vyřízení reklamace:
  1. Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo na adrese provozovny.
  2. Podle druhů zboží rozhodneme o způsobu vyřízení reklamace  - autorizovaný servis, svoz nebo odeslání zboží od zákazníka.
  3. Kupující s Prodávajícím vyplní formulář přijetí reklamace https://vzdusin.cz/prijeti_reklamace.docx .
  4. Prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem kdy právo uplatnil, jakož to i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  5. Standardní doba na vyřízení reklamace je 30 dnů.
  6. Spotřebitel bude informován o vyřízení reklamace e-mailem nebo telefonicky.
Kupující se má právo poslat reklamované zboží na adresu servisních míst nebo na adresu Prodávajícího Vzdusin.cz, Na Zátorách 613/8, 170 00, Praha 7 – Holešovice.
 

Vrácení zboží ve 14 dnech

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy https://www.vzdusin.cz/odstoupeni-od-smlouvy.pdf poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vzdusin.cz.

Adresa pro vrácení zboží je Vzdusin.cz, Na Zátorách 613/8, 170 00, Praha 7 – Holešovice

Více informací je v obchodních podmínkách na adrese https://www.vzdusin.cz/obchodni-podminky

Webdesign Next Vision