Zajistíme montáž klimatizace na míru

Nechcete klimatizaci montovat sami? Zajistíme vám montáž klimatizace včetně vrtání otvorů. Montáž klimatizace Unico nabízíme po celé ČR. Kontaktujte nás  a domluvíme postup. Více informací o kompletní dodávce klimatizace včetně montáže naleznete na webu  https://klimatizaceunico.cz/ .

Chcete sami montovat klimatizaci?

Co budete potřebovat:

  1. Korunkový vták pro průměr otvoru 160 mm nebo 200 mm (záleží na materiálu zdi - cihlová, dřevo, panel)
  2. Odpovídající vrtačku
  3. Instalační šablonu - nákres (je součástí klimatizace)
  4. Venkovní mřížky (je součástí klimatizace)
  5. Kotvící konzoli a šrouby (je součástí klimatizace)

Zapůjčení vrtáku a vrtačky je možné v půjčovnách nářadí. Kontaktujte firmu ve vašem okolí, přehled je na adrese https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Pujcovny/Pujcovny-narad nebo si nechat zaslat na vaši adresu https://www.dek.cz/pujcovna/vypis/8-bourani-a-vrtani .

Pro vrtání do železobetonového panelu je nutná vrtací souprava včetně vodního chlazení. Pro vrtání do tohoto materiálu je vhodné objednat stavební firmu. Cena za vrtání do železobetonového panelu od stavební firmy se pohybuje kolem 5000 Kč / jeden otvor.

Instruktážní videa:

Instruktážní videa mohou být pro starší modely klimatizací Unico. Postup může být mírně rozdílný. 

 

 

 

 

 

Jak postupovat při montáži:

Postup záleží na konrétním modelu, návod s obrázky je součástí každé klimatizace. Ukázkový postup:

2.3 Montáž jednotky

2.3.1 Varování

Maximální povolená délka potrubí (zdi) je 1 m. Trubky musí být na vnitřní straně hladké a musí mít průměr 202 mm. Potrubí nelze zakřivit nebo ohnout. Je nutné použít dodané mřížky nebo mřížky, které mají stejné vlastnosti.

2.3.2 Ukotvení na stěnu

Přístroj instalujte vyvrtáním dvou otvorů (průměr 162 mm nebo 202 mm) do stěny, tak jak je uvedeno v šabloně pro vrtání. Otvor o průměru 202 mm zajistí nejlepší výkon a maximální bezhlučnost. Stěnu vyvrtejte vhodnými nástroji, abyste si usnadnili práci a zabránili nadměrnému množství poškození nebo rušení.

Nejvhodnějším nástrojem pro vrtání velkých otvorů ve stěnách jsou speciální jádrové vrtáky s vysokým točivým momentem a nastavitelnou rychlostí otáčení v závislosti na průměru vyvrtaného otvoru.

Aby se zabránilo tvorbě velkého množství prachu a suti v důsledku vrtání, může být jádrový vrták vybaven vakuovým systémem aplikovaným pomocí přísavek do vrtné zóny. Pro vyvrtání otvorů postupujte následovně:

Šroubovací šablonu připevněte ke stěně tak, aby byl od stropu, podlahy a bočních stěn nutný prostor podle obrázku. Upevněte pomocí lepicí pásky.

Použijte malý vrták nebo úder k označení (s maximální opatrností) přesného středu každého z otvorů, které mají být vrtány. Pomocí vyvrtávací hlavy jádra o rozměrech nejméně 162 mm vyvrtejte dva otvory pro vstup a výstup ze vzduchu.

VAROVÁNÍ: Vyvrtejte výše uvedené otvory mírně dolů, aby se voda nedostala zpět do potrubí (obr. 5).

Většina odstraněného materiálu je vypuzena směrem ven, proto se ujistěte, že po vypadnutí neuškodí žádné osobě ani předmětu.

Aby se co nejvíce zabránilo poškození vnější omítky, je nutné postupovat opatrně s poslední částí provedení otvoru, s pomocí klesajícího tlaku na jádrový vrták.

Dále vyvrtejte otvory pro ukotvení upevňovacích úchytů ke stěně, jako první 4 otvory na koncích držáku jak je uvedeno na šabloně vrtání.

Pokud není stěna příliš pevná, doporučuje použít některé další kotevní šrouby.

Jak můžete vidět, držák lze upevnit mnoha různými způsoby a polohami.

Většina hmotnosti spotřebiče je na pravé straně, aby bylo zajištěno, že upevnění je na této straně bezpečnější. Kotevní šrouby vyžadují otvory o průměru 10 mm.

V každém případě by měla být stěna pečlivě zkontrolována, aby se určilo nejlepší možné ukotvení a vhodný typ šroubů pro všechny situace.

 

VAROVÁNÍ: Výrobce neručí za jakékoliv podcenění v konstrukční konzistenci

připravené kotvy instalačním technikem. Proto věnujte maximální pozornost výše uvedené operaci, která by mohla způsobit vážné zranění / škody na majetku / osobách, pokud jsou přípravné konstrukce provedeny nesprávně.

 

Při instalaci modelů vybavených topnými čerpadly, pokud nebyly provedeny stěny zabudován žádný odvod kondenzátu (viz odstavec 2.3.3), bude nutné vyvrtat otvor pro odvod ve stěně v uvedeném na vzorně.

 

2.3.3 Příprava pro odvod kondenzátu

Pokud jde o zařízení vybavené topným čerpadlem, připojte jednotku k dodanému odvodu kondenzátu spojeným se specifickým odvzdušňovačem (obr. 6 ref.A), který je na zadní straně stroje (sejměte víčko ref.B). Když je dosaženo maximální úrovně, elektromagnetický ventil zajišťuje, že kondenzát bude vytékat z vnitřního zásobníku.

Pro verze přístroje Unico bez topení (označení SF) připojte odvod kondenzátu v případě, že chcete provozovat jednotku při nízkých venkovských teplotách (nižší než 23 ° C).

Protože kondenzát odteče gravitační, musí být minimální sklon 3% v každém bodě výtlačného potrubí. Použijte tuhou nebo ohebnou trubku o vnitřním průměru poté 16 mm.

Pokud se potrubí vyprázdní do kanalizačního systému, instaluje se sifon před bodem, ve kterém potrubí dosáhne hlavního výtlaku, alespoň 300 mm pod vstupem z jednotky (obr. 6).

Pokud odtoková trubka odteče do nádoby (nádrže nebo jiné nádoby), tato nádoba by neměla být utěsněna a odtok by neměl zůstávat ponořen ve vodě (viz obr. 7).

Otvor, kterým prochází potrubí kondenzátu, by se měl vždy svažovat směrem ven (viz obr. 8). Přesná poloha, ve které se umístí přívod potrubí ve srovnání se zařízením je znázorněna na vrtací šabloně.

 

POZOR: V každém případě se ujistěte, že voda, která je vypuzována ven, nepoškozuje ani neruší osoby ani majetek. Během zimy může tento typ drenáže způsobit vytváření ledu. Při instalaci odvodu kondenzátu věnujte velkou pozornost tomu, abyste gumovou hadici nestlačili.

 

2.3.4 Montáž vzduchovodů a vnějších mřížek

Po vyvrtání otvorů do nich vložte plastovou fólii dodanou se zařízením. Vzhledem k tomu, že list byl vyroben pro otvory o průměru 202 mm, budete muset odříznout 130 mm od dlouhé strany listu pro otvory o průměru 162 mm.

Listy musí být o 65 mm kratší než délka stěny. List naválkujte a vložte do otvoru (obr. 9), dbejte přitom na spojovací linii (obr. 9 ref.A), která musí vždy směřovat nahoru. Pro výše uvedené operace použijte běžný řezák (obr. 9).

Pro umístění vnějších mřížek postupujte následovně:

- Nasaďte těsnění (obr. 10 ref.B) na přírubu stěny (obr. 10 ref.A), ujistěte se, že je zarovnána s vnějším okrajem příruby, jak je uvedeno na obrázku.

- Upevněte obě příruby pomocí 2 kolíků o průměru 6 a zkontrolujte, zda jsou upevňovací otvory vodorovné.

- Namontujte malé oko pružiny s dlouhým dříkem na čep čepičky (na obou komponentech) (obr. 11).

- Vložte dvě víčka (s pružinou), na přední část vnější mřížky, na její dvě pouzdra, zatáhněte, až zaklapne (obr. 12) a spojte dva řetězy s velkým očkem pružiny.

- Jednou rukou uchopte dva řetězy připojené k mřížce.

- Ohněte vnější mřížky zpět, uchopte je volnou rukou, kde se ohnou, a vložte prsty dovnitř ploutve (obr. 13).

- Zasuňte rameno do potrubí, dokud mřížka nevyčnívá úplně ven.

- Znovu otevřete mřížku, dávejte pozor, aby se vaše prsty nedostaly do lamel.

- Otáčejte mřížkou, dokud nejsou lamely zcela vodorovná a nakloněná dolů.

- Vytáhněte řetěz, napněte pružinu a připojte řetězový kroužek k čepu vnitřní příruby, kterým prochází potrubí (obr. 14).

- Použijte ruční nůžky k odříznutí přebytečných článků řetězu.

 

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně dodané mřížky nebo mřížky s podobnými vlastnostmi.

2.3.5 Příprava otvorů na zařízení

Jednotka byla zkonstruována tak, aby byla spárována s trubkami o průměru 162 mm a aby bylo dosaženo co nejlepšího výkonu a bezhlučnosti, měli byste použít otvory o průměru 202 mm.

Nakonfigurujte jednotku následujícím způsobem:

- Použijte frézu k vyražení otvoru na zadním krytu a sejmutí krycí části

(obr. 15 ref.A) tak, aby se vytvořil vzduchový kanál otevření o průměru 202 mm.

 

2.3.6 Montáž jednotky na konzolu

Po kontrole, zda je upevňovací konzola řádně ukotvena ke stěně a zda jsou vhodně prokázány přípravné práce pro elektrické připojení a odvod kondenzátu, může být jednotka upevněna ke stěně.

Zvedněte ji přidržením ze strany spodní základny (viz obr. 16). Chcete-li si pomoci její upevnění na konzolu, lehce ji nakloňte směrem k sobě.

Pro elektrické připojení a upevnění odtok umístěte do Klína mezi klimatizací a stěnou (viz obr. 16).

Po dokončení pečlivě proveďte, zda na zadní straně klimatizace nejsou žádné trhliny (izolační těsnění musí pevně přiléhat ke stěně), zejména v oblasti, kde vzduch vstupuje a opouští stroj.


Radek

Autor článku
Radek je zkušený profesionál v oblasti elektroniky s dlouholetým zaměřením na produkty našeho e-shopu (zejména klimatizace, odvlhčovače, elektrokoloběžky, drony a mnoho dalších). Jeho praktické zkušenosti s produkty jsou klíčovým faktorem při tvorbě článků, kde aktivně přispívá k nalezení praktických řešení pro každodenní potřeby našich zákazníků.

Potřebujete pomoci?

216 216 008
216 216 008
Po-Pá (9:00 – 16:00)
Ochrana před viry pomocí čističky vzduchu? Je to možné, ale...
Lidé po celé republice přebírají zodpovědnost za své zdraví, což často vede i k nákupu nových domácích spotřebičů, jako jsou čističky vzduchu. I my js...
Jaký vlhkoměr vybrat do bytu
Ať už zrovna panuje zima či léto, vždy je potřeba v bytě udržovat vhodnou teplotu a samozřejmě i vlhkost. Když to totiž neděláte, může dojít k tomu, ž...
Heureka
Hodnocení zákazníků
1527 recenzí na Heureka.cz
Celková spokojenost

07/09/2023
Oveřený zákazník
100 %

Velice dobrá komunikace. Pro zákazníky hlídání zboží vyřizují rychle a po té i objednávky.